Què és un generador d’emergència?

Un generador d’emergència o grup electrogen és un dispositiu autònom capaç de produir electricitat. La majoria estan formats per un motor tèrmic accionat per un alternador. Es fan servir en zones on no arriba la xarxa elèctrica o bé quan hi ha talls en el subministrament elèctric. Funcionen amb carburants: benzina, gasoil, gas natural, fuel-oil, etc.

Els generadors es classifiquen per la seva potència, expressada en kVA (kilovolts ampere). N’hi ha de domèstics, per alimentar cases; d’industrials, per a indústries o hospitals; o de portàtils, per transportar a llocs on no arriba la xarxa.

S’alimenten de combustibles com la benzina, el dièsel o el gas, que mantenen el subministrament elèctric de manera continuada, tant si és conseqüència d’un tall puntual com si es fan servir de manera permanent.