Nuclears, renovables o decreixement

No hi ha més opcions. Tal com explica perfectament bé el professor Roger Medina, Catalunya necessita 46 TWh per funcionar. Si eliminem l’energia nuclear (per llei, tocaria fer-ho a partir de 2035) necessitarem una alternativa per aconseguir 23,3TWh (l’equivalent al 50% de la producció).

Per tant, o bé instal·lem energies renovables suficients (630 MW eòlics i més de 200 MW fotovoltaics, segons Medina) o bé haurem d'”importar” tota aquesta energia, i assumir el preu que ens vulguin cobrar.

La tercera opció és decréixer, però aquest és un concepte que s’ha de concretar molt bé. És fàcil decréixer a nivell particular. Es pot estalviar molta energia canviant alguns hàbits i fent servir la tecnologia. Però, a nivell industrial, és factible el decreixement? I encara més, tenint en compte que la transició energètica ens empeny a substituir progressivament els combustibles fòssils, no podria passar que el consum elèctric augmentés en el futur, si augmenta el parc de vehicles elèctrics, per exemple?

Tagged with: